Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek o zobowiązanie dostawców internetu do blokowania dostępu do serwisu Chomikuj.pl.  To działanie grupy Wydawców, którzy w 2012 roku pozwali serwis za naruszanie praw autorskich.

Blokowanie przez dostawców dostępu do stron naruszających prawa autorskie to normalna procedura w wielu europejskich krajach. Umożliwia to art 8 ust 3 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. Niestety, żeby móc go stosować, musi zostać zaimplementowany do prawa krajowego.

Polska nie dokonała jeszcze implementacji, dlatego Sąd oddalił wniosek o blokowanie Chomikuj.pl przez dostawców internetu. W uzasadnieniu wskazano brak obowiązującej podstawy prawnej do takiego działania.

Kancelaria reprezentująca Wydawców złożyła do Komisji Europejskiej skargę na brak implementacji prawa, które ułatwiłoby walkę z pirackim udostępnianiem treści. Rozstrzygnięcie w tej sprawie ma zapaść w marcu. Nawet jeśli Komisja przyzna racje skarżącym, należy wziąć pod uwagę czas wymagany do implementacji. Pożądane zmiany nie pojawią się szybko, ale sam fakt, że sprawa jest w toku, napawa optymizmem.

A co teraz? Osoby, których prawa są naruszane na platformach typu Chomikuj, powinny wiedzieć, że istnieją skuteczne metody czyszczenia internetu z pirackich treści. Na szczególną uwagę zasługuje również „Platforma Wydawców”, narzędzie do ochrony praw autorskich udostępniane przez serwis Chomikuj.pl.

Umiejętne wykorzystanie narzędzi technologicznych, w połączeniu z zastosowaniem przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, daje podobne rezultaty, co wspomniany przepis dyrektywy.

***