Mimo naruszenia zasady równego traktowania, książki i periodyki dostarczane cyfrowo będą objęte normalną stawką podatku VAT, orzekł 7 marca 2017 r Trybunał Sprawiedliwości UE. Sprawa budzi duże kontrowersje. Na podstawie Dyrektywy VAT, państwa członkowskie mogą...

czytaj dalej